AgroAsystent
 


Porównanie wersji

AgroAsystent 2 jest dostępny w 2 wersjach zróżnicowanych pod względem funkcjonalności:
M (wcześniejsza wersja Plus), wzbogacona wersja ułatwiająca realizację wielu zadań i obowiązków,
L (wcześniejsza wersja Ekspert), pełna wersja ze wszystkimi dostępnymi funkcjami dla najbardziej wymagających.

Wybierając na początku niższą wersję, w każdym momencie można przejść na używanie wyższej wersji Programu bez utraty wprowadzonych dotąd danych.

Zestawienie funkcjonalności oferowanych wersji programu M L
Pełna ewidencja prac polowych i ich kosztów
Zaawansowany widok list - wygodne filtrowanie, sortowanie i drukowanie danych znajdujących się na listach
Podstawowe raporty
Automatyczne aktualizacje 1) i podstawowa pomoc techniczna 2) przez Internet - bezpłatnie 3)
Inteligentne słowniki środków do produkcji, gatunków, odmian i agrofagów - synchronizacja z bazą danych przez Internet 4)
Wiadomości - moduł do komunikacji z AgroPower i innymi użytkownikami Programu
Obsługa działek ewidencyjnych i dzierżaw
Tworzenie zestawów maszyn
Grupowanie obszarów zasiewów
Ewidencja badań gleby
Planowanie nawożenia
Magazyn
Dokumenty i wnioski
Dodatkowe raporty
Fakturowanie
Obsługa programu rolnośrodowiskowego (definiowanie pakietów, wydruk 'Rejestru działań agrotechnicznych')
Silnik graficzny - możliwość zarządzania z widoku mapy  
Import pomiarów GPS  
Ewidencja zabudowań gospodarskich oraz kosztów pośrednich (poza polowych) 7)  
Pełna gama raportów  
Rabat na zakup licencji programu AgroPomiarGPS z oferty AgroPower  
Ilość standardowo dostępnych produkcyjnych baz danych 5) 1 2
Ilość maksymalna produkcyjnych baz danych 6) 1 b/o
Ilość obsługiwanych gospodarstw b/o b/o
Ilość obsługiwanych sezonów uprawnych b/o b/o
Cena brutto jednostanowiskowej licencji rocznej (zawiera VAT) 599 zł 719 zł
Objaśnienia:
1) Aktualizacje automatyczne dostępne są w przypadku aktywnego połączenia internetowego na komputerze, na którym zainstalowany jest Program.
2) Podstawowa pomoc techniczna obejmuje dostęp do wszelkich materiałów informacyjnych (w tym instrukcji użytkownika), objaśnienia dotyczące posługiwania się Programem, zdalne wsparcie przez Internet oraz ingerencje w bazy danych w przypadku zgłoszenia problemów. Podstawową pomocą techniczną nie jest objęte wprowadzanie danych do bazy Użytkownika oraz modyfikowanie funkcjonalności Programu.
3) Kupując licencję programu Klient otrzymuje możliwość jego użytkowania w okresie 12 m-cy wraz z bezpłatnym dostępem do aktualizacji i podstawowej pomocy technicznej przez Internet. Dalsze korzystanie z programu wymaga wykupienia przedłużenia licencji.
4) Program współpracuje z bazą danych słowników, znajdującą się na serwerze AgroPower. Każdy Użytkownik może pobierać dowolne pozycje słownikowe do swojego Programu (np. nawozy, środki ochrony roślin) oraz wysyłać swoje propozycje do słowników, aby mogli z nich korzystać także inny Użytkownicy.
5) Program posiada ograniczenie dotyczące ilości prowadzonych baz danych. W wersji M domyślnie można prowadzić jedną, a w wersji L dwie produkcyjne bazy danych (z możliwością dodania kilku powiązanych rodzinnie lub właścicielsko gospodarstw). W obu wersjach dostępne są ponadto dwie bazy testowe służące do ćwiczeń w celu zapoznania się z funkcjonalnością i zasadami działania Programu.
6) W przypadku potrzeby usługowego prowadzenia wielu gospodarstw w odrębnych bazach danych można rozszerzyć licencję o dowolną ilość baz produkcyjnych, kontaktując się bezpośrednio z AgroPower. Opcja taka dostępna jest tylko dla wersji AgroAsystent 2 L, a cena każdej dodatkowej bazy danych wynosi 194,31 zł netto / 239 zł brutto (rocznie).
7) Ta funkcja Programu jest w realizacji i będzie dostępna wkrótce.

 

Producentem programu AgroAsystent jest AgroPower Sp. z o.o.

Infolinia AgroPower:
tel. (55) 2364-999
w dni powszednie 8:00-15:00.

OFERTA WSPÓŁPRACY:
pomóż nam dotrzeć z AgroAsystentem do producentów rolnych w Twojej okolicy lub do Twoich Klientów-Rolników - zostań Dealerem AgroPower! Szczegóły...

Start |  Porównanie wersji |  Opis funkcji |  Pobierz pliki |  Zamów |  Pomoc |  Kontakt

Poznaj pozostałe produkty AgroPower: AgroPomiarGPS, Zestawy pomiarowe GPS, ZOOTECHNIK Bydło

© Copyright AgroPower Sp. z o.o. All right reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.