AgroAsystent
 


Porównanie wersji

AgroAsystent jest dostępny w 3 wersjach zróżnicowanych pod względem funkcjonalności:
Standard, oferująca podstawowe funkcje dla wszystkich,
Plus, wzbogacona wersja ułatwiająca realizację wielu zadań i obowiązków,
Ekspert, pełna wersja ze wszystkimi dostępnymi funkcjami dla najbardziej wymagających.

Wybierając na początku niższą wersję, w każdym momencie można przejść na używanie dowolnej wyższej wersji Programu bez utraty wprowadzonych dotąd danych.

Zestawienie funkcjonalności oferowanych wersji programu Mini Standard Plus Ekspert
Pełna ewidencja prac polowych i ich kosztów
Zaawansowany widok list - wygodne filtrowanie, sortowanie i drukowanie danych znajdujących się na listach
Podstawowe raporty
Automatyczne aktualizacje 1) i podstawowa pomoc techniczna 2) przez Internet - bezpłatnie 3)
Inteligentne słowniki środków do produkcji, gatunków, odmian i agrofagów - synchronizacja z bazą danych przez Internet 4)
Wiadomości - moduł do komunikacji z AgroPower i innymi użytkownikami Programu
Obsługa działek ewidencyjnych i dzierżaw  
Tworzenie zestawów maszyn  
Grupowanie obszarów zasiewów  
Ewidencja badań gleby    
Planowanie nawożenia    
Magazyn    
Dokumenty i wnioski    
Dodatkowe raporty    
Fakturowanie    
Obsługa programu rolnośrodowiskowego (definiowanie pakietów, wydruk 'Rejestru działań agrotechnicznych')    
Silnik graficzny - możliwość zarządzania z widoku mapy      
Import pomiarów GPS      
Ewidencja zabudowań gospodarskich oraz kosztów pośrednich (poza polowych) 7)      
Pełna gama raportów      
Rabat na zakup licencji programu AgroPomiarGPS z oferty AgroPower      
Ilość standardowo dostępnych produkcyjnych baz danych 5) 1 1 1 2
Ilość maksymalna produkcyjnych baz danych 6) 1 1 1 b/o
Ilość obsługiwanych gospodarstw 1 b/o b/o b/o
Ilość obsługiwanych sezonów uprawnych 2 b/o b/o b/o
Cena brutto (zawiera VAT) - 490 zł 690,01 zł 990 zł
Objaśnienia:
1) Aktualizacje automatyczne dostępne są w przypadku aktywnego połączenia internetowego na komputerze, na którym zainstalowany jest Program.
2) Podstawowa pomoc techniczna obejmuje dostęp do wszelkich materiałów informacyjnych (w tym instrukcji użytkownika), objaśnienia dotyczące posługiwania się Programem, zdalne wsparcie przez Internet oraz ingerencje w bazy danych w przypadku zgłoszenia problemów. Podstawową pomocą techniczną nie jest objęte wprowadzanie danych do bazy Użytkownika oraz modyfikowanie funkcjonalności Programu.
3) Kupując licencję programu Klient otrzymuje bezpłatny dostęp do aktualizacji i podstawowej pomocy technicznej przez Internet w okresie 6 m-cy od dnia pierwszej aktywacji licencji. Przedłużenie abonamentu na dostęp do aktualizacji i podstawowej pomocy technicznej jest usługą płatną według cennika.
4) Program współpracuje z bazą danych słowników, znajdującą się na serwerze AgroPower. Każdy Użytkownik może pobierać dowolne pozycje słownikowe do swojego Programu (np. nawozy, środki ochrony roślin) oraz wysyłać swoje propozycje do słowników, aby mogli z nich korzystać także inny Użytkownicy.
5) Program posiada ograniczenie dotyczące ilości prowadzonych baz danych. W wersji Mini domyślnie można prowadzić jedną produkcyjną bazę danych (tylko dla jednego gospodarstwa), w wersjach Standard i Plus także jedną bazę (z możliwością dodania kilku powiązanych rodzinnie lub właścicielsko gospodarstw). W wersji Ekspert standardowo dostępna jest dodatkowa baza danych. We wszystkich wersjach dostępne są ponadto dwie bazy testowe służące do ćwiczeń w celu zapoznania się z funkcjonalnością i zasadami działania Programu.
6) W przypadku potrzeby usługowego prowadzenia wielu gospodarstw w odrębnych bazach danych można rozszerzyć licencję o dowolną ilość baz produkcyjnych, kontaktując się bezpośrednio z AgroPower. Opcja taka dostępna jest tylko dla wersji Ekspert, a cena każdej dodatkowej bazy danych wynosi 235,77 zł netto / 290 zł brutto (jednorazowo). W przypadku posiadania 3 lub więcej baz produkcyjnych opłata za przedłużenie dostępu do aktualizacji programu ulega podwyższeniu o ułamek ceny dodatkowej bazy - proporcjonalnie do ilości posiadanych baz.
7) Ta funkcja Programu jest w realizacji i będzie dostępna wkrótce.

 

Producentem programu AgroAsystent jest AgroPower Sp. z o.o.

Infolinia AgroPower:
tel. (55) 2364-999
w dni powszednie 8:00-15:00.

OFERTA WSPÓŁPRACY:
pomóż nam dotrzeć z AgroAsystentem do producentów rolnych w Twojej okolicy lub do Twoich Klientów-Rolników - zostań Dealerem AgroPower! Szczegóły...

Start |  Porównanie wersji |  Opis funkcji |  Pobierz pliki |  Zamów |  Pomoc |  Kontakt

Poznaj pozostałe produkty AgroPower: AgroPomiarGPS, Zestawy pomiarowe GPS, ZOOTECHNIK Bydło

© Copyright AgroPower Sp. z o.o. All right reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.